Opinie sądowe

Magdalena Bąk psycholog Łódź opinie sądowe testy psychologiczne OPINIA NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO

Jeśli doświadczyłeś zdarzenia w wyniku którego poniosłeś szkodę i masz poczucie, że jest za nie odpowiedzialna inna osoba lub instytucja, warto skonsultować tą sprawę z prawnikiem, aby dowiedzieć się czy możesz ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty.

Jeśli na skutek tego zdarzenia ponosisz straty w obszarze psychicznym, to wstępna konsultacja z psychologiem może dać Ci odpowiedzieć na pytanie: Czy jest szansa na odszkodowanie za poniesione straty psychologiczne ?

Zazwyczaj do tych strat należą:

Uszczerbek dobrostanu psychicznego m.in.: PTSD - Stres pourazowy to zespół chorobowy, który objawia w postaci sennych koszmarów, izolacji, zamknięcia się w sobie. Spowodowany jest traumatycznym wydarzeniem, o którym trudno zapomnieć, albo nie pamięta się go, natomiast odczuwa zaburzenia emocjonalne związane z zapisanych w obszarze nieświadomości doświadczeń. Najbardziej narażone są osoby, które bezpośrednio doświadczyły traumy - były ofiarami lub świadkami oraz te, które z powodu bezradności nie mogły pomóc ani sobie, ani innym ofiarom. Do częstych zdarzeń wywołujących PTSD należą m.in.: gwałt, molestowanie seksualne, walka zbrojna, zdarzenia komunikacyjne, przemoc fizyczna, emocjonalna, pożary, mobbing, inne zdarzenia, które powodują uszczerbek na zdrowiu fizycznym.

Często konsekwencją straty poniesionej na skutek nieszczęśliwego wypadku: utraty zdrowia, lub śmierć bliskiej osoby są też inne zaburzenia psychiczne: depresja, utrata zdolności poznawczych, niezależności, co za tym idzie pogorszenie jakości życia i kolejne straty. Je także psycholog stara się oszacować.

Na skutek rozmowy z psychologiem uzyskasz profesjonalną opinię psychologiczną. Może wystarczy sam wywiad, w razie konieczności przeprowadzane są niezbędne badania w oparciu o standaryzowane testy psychometruczne. Określam czy Twoje problemy psychologiczne są trwałe czy czasowe, pojawiły się lub pogłębiły po wypadku, a wtedy z dużym prawdopodobieństwem uzyskasz odszkodowanie na skutek postępowania o odszkodowania powypadkowe.

Kwota 150 zł (wywiad), lub od 200 zł – 400 zł (psychotesty), którą zapłacisz za opinię w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez własciwy organ, zostanie Ci w 100% zwrócona przez firmę obsługującą Twoje zgłoszenie odszkodowawcze.

Osobiście współpracuję z jedną z firm zajmujących się takimi sprawami. Możesz też oddać tę sprawę w ręce innej firmy, lub skarżyć winowajcę indywidualnie.

Zapraszam na konsultację. Wstępna, bez opinii – koszt 100 zł, w razie wykonania opinii odliczona będzie od całkowitego kosztu.

Magdalena Bąk

Copyright Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego