Oferta

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA

Mój kontakt z pacjentem zaczyna się od rozmowy telefonicznej, podczas której umawiamy się na pierwszą konsultację aby przyjrzeć się specyfice trudności, z którymi się do mnie zgłasza. Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie dziecka odbywa się z rodzicami/ bądź jednym z nich. Podczas tego spotkania proponuję różne strategie leczenia i klient podejmuje decyzje , która jest mu najbardziej potrzebna.

 

KONSULTACJE WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW

Poradnictwo psychologiczne - ma na celu wzmocnienie rodziców w ich rolach, wyposażenie w umiejętności lepszego radzenia sobie z wyzwaniami rodzicielstwa. Spotkania służą również poprawieniu komunikacji i wzmocnieniu więzi rodzinnych, albo też pomoc w przejściu zmiany podjętej przez system rodzinny.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH

Jest to forma pracy terapeutycznej w kontakcie indywidualnym, w której pracuję nad celem klienta. Czasem jest tak, że chaos liczne problemy są tak przytłaczające, że pacjentowi trudno jest zakreślić jakiś konkretny cel. Wtedy proponuję pracę nad obszarem, który postrzegam jako najważniejszy. Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań, w zależności od specyfiki zgłoszonego problemu czy wyznaczonego celu.

 

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Psychoterapia ericksonowska jest często oparta na procesie zmiany wewnątrz systemu rodzinnego, dlatego czasem spotykam się ze wszystkimi członkami rodziny lub jej częścią. Trudności doświadczane w relacji z dzieckiem, takie jak kłopoty wychowawcze, problemy w szkole, objawy psychosomatyczne rozumiem jako współwystępujące z innymi w rodzinie. W takiej sytuacji konieczna może być praca z całą rodziną.

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECKA

Jest to forma pomocy psychologicznej dla dziecka, które przeżywa problemy przerastające jego dziecięce możliwości. Przyczyną mogą być trudności w szkole, lub rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego albo inna zmiana w życiu dziecka i jego rodziny. Do diagnozy poziomu koncentracji i stresu używam obiektywnych narzędzi Biofeedbeck, które dają mi możliwość sporządzenia diagnozy dotyczącej indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Wydaję też zaświadczenia do szkół i przedszkoli.

 

PSYCHOTERAPIA PAR

Kiedy problem dotyczy pary nie da się go rozwiązać podczas spotkaniem z tylko jedną osobą.

Wtedy spotykam się z dwojgiem partnerów chcących rozwiązać konkretny problem, popracować nad intymnością, zaufaniem, frustracją, brakiem zainteresowania, problemami seksualnymi, chcących naprawić łączącą ich relację, renegocjować jej reguły lub ustalić najmniej bolesny sposób rozstania. Rozwiązanie problemu jest zazwyczaj związane z kompromisem pomiędzy oczekiwaniami partnerów, czasem znajdujemy jednak zupełnie nowe rozwiązania, które wcześniej nie były możliwe.

 

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Grupa wsparcia, terapia, lub trening interpersonalny. Pracujemy nad rozwiązaniem problemów, które dotyczą każdego z członków grupy a ponieważ każdy z nas ma ogromną pulę zasobów możemy się nimi wymieniać i dzielić nawzajem. Terapeuta pełni funkcję facylitatora oraz moderatora warunków terapeutycznych.

 

PSYCHOLOGICZNE OPINIE SĄDOWE

Wykonywanie opini i orzeczeń na potrzeby spraw sądowych.

Magdalena Bąk

Copyright Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego